Ein Midrange Array: Hitachi Thunder 9520V
Ein Midrange Array: Hitachi Thunder 9520V ( Archiv: Vogel Business Media )